Avatud :


Avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, reedel 10-18.

Thursday, December 12, 2013

Neljapäevanaised

Aitäh teile ilusa hommikupooliku eest. Selliste inimeste ja hetkede pärast on mõtet üldse tööd teha.  Omamoodi ja omal viisil. Sest on ju nii , et:


Kes meeldida tahab, peab roomama,
"jah" üteldes "ei" peab mõtlema,
mis teine tahab, peab tegema,
peab ahelaid kendma ja — tänama!


Peab kandma lõpmata palju veel,
peab tundma, kuidas tal murdub meel,
peab kummardama kulla eel —
peab nuttes naeratama veel.


J
a kes ei taha, ei meelita ta,
ei taha, ei taha, ei tahagi ta!
Vaid külmalt elugi pakub ka —
tal enesel katsutaks` meeldida!


Juhan LiivJa nii ongi!