Avatud :

Raamatukogu on avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel 10- 16.


Wednesday, November 11, 2020

Põltsamaa valla kaasav eelarve 2021


Hääletus

Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 9. – 22. novembrini 2020. Hääletus algab 9. novembril kell 10 ja lõppeb 22. detsembril kell 18.


·         Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.

·         Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

·         Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

 Elektrooniliselt saab hääletada SIIN

·         Neile, kel puudub võimalus elektrooniliset hääletada, pakutakse võimalust hääletada paberil.

·         Paberil saab hääletada Põltsamaa valla raamatukogudes.
Sunday, October 11, 2020

Esku raamatukogu lõpetab

29. septembril võttis Põltsamaa vallavolikogu vastu määruse

Põltsamaa Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1

„Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus“ muutmise

Selle põhjal on edaspidi

Haruraamatukogud:

1) Adavere raamatukogu, asukohaga Kooli tänav 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald 48001;

2) Aidu raamatukogu, asukohaga Kooli tee 7, Vägari küla, Põltsamaa vald 48222;

3) Puurmani raamatukogu, asukohaga Ülejõe 4, Puurmani alevik, Põltsamaa vald 49014.

Välisteeninduspunktid:

1) Lustivere raamatukogu, asukohaga Kooli tee 6, Lustivere küla, Põltsamaa vald 48032;

2) Pajusi raamatukogu, asukohaga Kooli/1, Pisisaare küla, Põltsamaa vald 48216;

3) Tapiku raamatukogu, asukohaga Tapiku küla, Põltsamaa vald 48218.“.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

Selle põhjal lõpetab Esku raamatukogu oma tegevuse käesoleva aastaga.

Määruse eelnõu seletuskirjast:

„ Raamatukogu struktuuri muutmine põhimääruses, millega kaasneb ka koosseisu ning raamatukogude lahtiolekuaegade muutmine, tuleneb sotsiaal-demograafiliste ja majanduslike mõjude hindamisest, samuti raamatukogu statistiliste andmete analüüsimisest antud piirkonnas. Struktuuriüksusena ei ole enam Esku raamatukogu, piirkonnas hakatakse pakkuma lisaks koduteenindusele ka rändraamatukoguteenust. Rändraamatukogu on liikuv raamatukogu lugejate teenindamiseks piirkondades, kus raamatukogu puudub, kasutades sõidukit, et viia teavikuid ja teenuseid kasutajani, s.o alternatiivne võimalus raamatukogu ruumidele.“

Allikas : Põltsamaa valla dokumendiregister


Friday, September 18, 2020

VOLIKOGU ALGATAS ÜHINEMISLEPINGU MUUTMISE


Põltsamaa Vallavolikogu otsustas 17. septembri istungil korraldada 18. septembrist 9. oktoobrini 2020 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja  avaliku väljapaneku.

 

Ühinemislepingu koostamisest on möödas üle kolme aasta, mistõttu on vajalik täpsustada lepingu punkte ning korrigeerida ühinemislepingut seoses investeeringute tegelike maksumuste ning struktuurivahenditest ja siseriiklikest programmidest toetatud projektide elluviimisega.

 

Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda:

 

·         Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104);

·         Puurmani teenuskeskuses (Tallina mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald, 49104);

·         Põltsamaa Raamatukogu kõikides asukohtades;

·         Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

 

Ettepanekud ja vastuväited tuleb 9. oktoobriks esitada kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsusele e-posti aadressil info@poltsamaa.ee või posti teel aadressile Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104. 

 

Dokumendid on leitavad siit:

Põltsamaa Vallavolikogu otsus 17.09.2020 nr 1-3/2020/60 "Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja väljapanemine"

Ühinemislepingu muutmine. Seletuskiri

Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

Investeeringute kava võrdlustabel


Uued raamatud septembris 2.